Terugblik PJ Helder 2023 

De Eerste Twentse Kanarie Vereniging P.J. Helder is momenteel nog als enigste actieve vogelvereniging, overgebleven van de oorspronkelijke zes verenigingen, in Hengelo 

We hebben momenteel circa 40 leden en al meer dan 25 jaar als thuisbasis Speeltuinvereniging De Jeugd aan de Anthoniusstraat te Hengelo. 

Gelukkig blijft ons leden aantal stabiel. Helaas is ons lid Stef Leushuis ons ontvallen, maar hebben we ook weer 2 nieuwe leden kunnen verwelkomen. 

Onze actieve leden kweken zeer gevarieerd o.a. kanaries, tropen, cultuurvogels, sierduiven en kwartels en kromsnavels.  Waarbij elke kweker zo zijn voorkeur heeft.  

In afwijking van vele verenigingen elders,  hebben we gelukkig een compleet bestuur. 

Nog steeds bestaande uit; voorzitter Fons Nijland, secretaris Rene Bokhove, penningmeester Tonny Elferink, tentoonstellingssecretaris Hans van der Stelt, ringencommissaris Andre Nijhuis en commissielid en 2e voorzitter en penningmeester Gerard Mollink. 

Onze vereniging heeft 6 keer vergaderd, de leden zijn in het begin van het seizoen tijdens de jaarvergadering door het bestuur geinformeerd, over de plannen voor het komende seizoen. Tevens hebben ze financiĆ«le verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. Ook hebben we onze thuishaven De Jeugd actief gesteund door onder andere mee te helpen met NL doet begin maart. Ook dit seizoen hadden we tijdens de mei-vergadering een interessante lezing over het kweken en houden van kanaries door keurmeester Henk Kamp. Tijdens de vergaderingen worden de leden geinformeerd over de ontwikkelingen ten aanzien van de vogelsport en worden ook kweekresultaten en ervaringen uitgewisseld. Dit jaar was er een avond over de gewijzigde eisen van de overheid, waar we de komende jaren aan moeten voldoen om bijvoorbeeld tentoonstellingen te kunnen houden. Met name ten aanzien van het dierenwelzijn worden veel aanvullende eisen gesteld. Welke naar mijn mening wel terecht zijn voor grote tentoonstellingen maar minder relevant bij de onderlinge tentoonstellingen. Zo moesten we dit jaar een surveillant hebben die het dierenwelzijn bewaakte, een ziekenboeg en diverse aanvullende papieren. Gelukkig kon ons secretariaat vrij snel aan deze eisen voldoen. Rene Bokhove heeft de cursus surveillant gedaan en is daarvoor geslaagd.. Ook hebben enkele leden ervoor gezorgd dat er betere verlichting is boven de stellingen tijdens de tentoonstelling.  Op 1 oktober zijn diverse leden tijdens onze hokkendag  op bezoek geweest bij de heer Engbers die vele soorten Europese cultuurvogels houdt op zijn terrein, we werden er gastvrij ontvangen. Aansluitend zijn ze nog op bezoek geweest bij Jan Beuving waar de interessante dag werd afgesloten met een hapje en een drankje. 

C:\Users\User\Documents\PJ Helder\TT ovezicht 2023.jpg

Overzicht stellingen tentoonstelling met erboven de nieuwe verlichting 

De onderlinge tentoonstelling 

Het hoogtepunt van het jaar was weer onze onderlinge tentoonstelling in het laatste hele weekend van november. Dit jaar met 20% meer inzendingen dan vorig jaar. Gezien de goede ervaringen van vorig jaar was ook nu in het kader van het dierenwelzijn de tentoonstellingsperiode slechts 4 dagen van 23 tot en met 26 november. Het was een zeer geslaagde show waar we op zondag 26 november vele bezoekers hebben mogen ontvangen. 

Onze dank ging wederom naar de vrijwilligers die het bestuur te hulp zijn geschoten en er samen weer een mooie show van hebben gemaakt. O.a. opbouwers, voordragers, versierdames en hapjesmaker. Een speciaal woord van dank was er voor het TT secretariaat Hans van der Stelt die als TT secretaris met 2 dagen minder er toch weer in geslaagd is, om weer alle administratieve handelingen op tijd klaar te krijgen waaronder de catalogus. Maar ook dank aan de leden die mooie prijzen voor de verlotingen beschikbaar hebben gesteld o.a. Gerard Mollink en Jan Beuving 

Ook werd bedankt onze gastheer,  speeltuinvereniging De Jeugd die ons deze showweek alle medewerking heeft gegeven. Maar ook ging de dank naar onze adverteerders zonder hen is het bijna niet mogelijk om een show in deze vorm te houden.  

De 3 keurmeesters waren onder  de indruk van de kwaliteit van de ingezonden vogels.  

De prijswinnaars van de onderlinge tentoonstelling 2023 waren. 

kanaries  

Rene Bokhove 

Lizard  94 punt 

Dit was tevens de mooiste vogel van de show  

Tropen 

Tonny Elferink  

Magelaansijs 92 punten 

C:\Users\User\Documents\PJ Helder\Tonny E prijs magelaansis 2023.jpg

Cultuurvogels 

Andre Nijhuis 

Baardmannetje 93 punten 

C:\Users\User\Documents\PJ Helder\Andre OTT baardmannetje 2023.jpg

Kromsnavels 

Ronald Zilverberg 

Grasparkiet 90 punten 

C:\Users\User\Documents\PJ Helder\Ronald prijs grasparkiet 2023.jpg

Duiven en grondvogels 

Leo Even 

Rode Birma Tortelduif 91 punten.   

C:\Users\User\Documents\PJ Helder\Leo E prijs duiven 2023.jpg

  Kampioen Stam 

Bertus Prinsen 

Sijs man 376 punten 

C:\Users\User\Documents\PJ Helder\Bertus P stamkampioen 2023.jpg

Stel 

Wilde kanarie A 

Andre Nijhuis 182 punten 

Derbys 

Rene Bokhove  

Lizard 94 pnt. 

Wisselbeker 

Voor de inzender met de hoogste score op zijn 5 beste vogels 

Rene Bokhove 462 punten 

.C:\Users\User\Documents\PJ Helder\Rene B ontvangst wisselbeker 2023.jpg 

District Overijssel 

Gezien de op de OTT behaalde punten en om ons beter te kunnen presenteren, hebben meerdere leden meegedaan aan de door de vereniging Tuinfluiters georganiseerde districtstentoonstelling in Ommen. Deze duurde ook maar 4 dagen van 27 tot 30 december. Totaal zijn er circa 30 vogels ingestuurd. 

Ook op de districtstentoonstelling met ruim 1500 vogels vielen meerdere van onze leden in de prijzen met goud.  

P.J. Helder winnaars met goud 

Rene Bokhove met zijn lizardkanarie, weer met 94 punten 

Hans van der Stelt met een Gouldamadine zwartkop met 93 punten 

Tonny Elferink met een Gouldamadinr Oranjekop met 91 punten en zijn Magelaansijs wildkleur met 93 punten 

Geard Mollink met een grote putter met 92 punten  en stam putters met 364 punten 

Andre Nijhuis met een wilde kanarie met 92 punten en een Vink met 92 punten. 

C:\Users\User\Documents\PJ Helder\Hans vd Sprijs district 2023.jpg

Hans met zijn districtskampioen 

Evaluatie 

Uiteindelijk kunnen we spreken van een zeer geslaagd seizoen waar we met trots op mogen terugkijken. 

Dus als voorzitter kijk ik zeer positief uit naar het komende kweekseizoen en verwacht weer de nodige ondersteuning van de leden aan het bestuur, om er gezamenlijk weer een mooi jaar van te maken. 

Met vriendelijke groet 

Fons Nijland