Terugblik PJ Helder 2022
De Eerste Twentse KanarieVereniging P.J. Helder is momenteel nog de enigste actieve vogelvereniging, overgebleven van de oorspronkelijke zes verenigingen, in Hengelo
We hebben momenteel circa 40 leden en al ruim 25 jaar als thuisbasis Speeltuinvereniging De Jeugd aan de Anthoniusstraat te Hengelo.
Onze actieve leden kweken zeer gevarieerd o.a. kanaries, tropen, cultuurvogels en kromsnavels. Waarbij elke kweker zijn voorkeur heeft.


In afwijking van verenigingen elders hebben we gelukkig een compleet bestuur.
Bestaande uit voorzitter Fons Nijland, secretaris Rene Bokhove, penningmeester Tonny Elferink, tentoonstellingssecretaris Hans van der Stelt, ringencommissaris Andre Nijhuis en commissielid en 2e voorzitter Gerard Mollink.

Bestuur P.J.Helder  v.l.n.r. Rene Bokhove, Hans van der stelt, André Nijhuis, Gerard Mollink,
                                                    Fons Nijland en Tonny Elferink

Onze vereniging heeft 5 keer vergaderd, de leden in het begin van het seizoen tijdens de jaarvergadering geinformeerd, over de plannen voor het komende seizoen en heeft financiële verantwoording afgelegd. Ook hebben we onze thuishaven De Jeugd actief gesteund door onder andere mee te helpen met NL doet begin maart. In elk seizoen proberen we een lezing of informatieavond te houden tijdens een vergadering, daarbij worden ook kweekresultaten en ervaringen uitgewisseld. Dit jaar was er een discussieavond over ongediertebestrijding in de hokken en een filmvoorstelling. 11 September was er een hokkendag waarbij de leden bij collega liefhebbers kunnen kijken in hun hokken. Afgelopen jaar waren we bij Tonny Elferink die tropen kweekt, Tom Spoolder met zijn agaporniden en Rene Bokhove met zijn kanaries en cultuurvogels.


Het hoogtepunt van het jaar was de onderlinge tentoonstelling in het laatste hele weekend van november. Na jarenlang de show gedurende 6 dagen te hebben gehouden was dit jaar voor het eerst een met 2 dagen ingekorte show op 27 november voor de bezoekers. En als bestuur kunnen we zeggen het was een geslaagde show.


Met dank aan de vrijwilligers die het bestuur te hulp zijn geschoten was er weer een mooie show van gemaakt. O.a. opbouwers, voordragers, versierdames en hapjesmaker. Een speciaal woord van dank was er voor Hans van der Stelt die als TT secretaris met 2 dagen minder er toch in geslaagd is, om weer alle administratieve handelingen op tijd klaar te krijgen waaronder de catalogus. Maar ook dank aan de leden die mooie prijzen voor de verlotingen beschikbaar hebben gesteld o.a. Gerard Mollink en Jan Beuving
Ook werd bedankt onze gastheer, speeltuinvereniging De Jeugd die ons deze showweek alle medewerking heeft gegeven. Maar ook ging de dank naar onze adverteerders zonder hen is het bijna niet mogelijk om een show in deze vorm te houden.
De 3 keurmeesters waren onder de indruk van de kwaliteit van de ingezonden vogels.
40 jaar lid NBvV
Speciaal werd door ondergetekende Louis Silverino naar voren gehaald.
Hij is meer dan 40 jaar lid van de NBvV en is begonnen bij de vogelvereniging de Goudvink uit Almelo. Na de verhuizing naar Hengelo heeft hij na enkele omzwervingen bij zusterverenigingen zich aangemeld bij P.J. Helder. Hij is voor onze vereniging een lekker actief lid waar we zuinig op zijn. Hij komt bijna op alle vergaderingen en helpt het bestuur waar mogelijk en stuurt veelal prachtige Goulds in op onze show.
Voor hem vanwege 40 jaar lidmaatschap een bondsspeld en natuurlijk voor zijn vrouw een bos bloemen. Louis nogmaals gefeliciteerd.
Door Tonny Elferink werd ondergetekende ook gehuldigd met een bondsspeld voor 40 jaar lidmaatschap van de NBvV. Waarvoor dank ook namens mijn vrouw voor de prachtige bos bloemen.

Louis Silverino 40 jaar lid NBvV
Fons Nijland 40 jaar lid NBvV

De prijswinnaars van de onderlinge tentoonstelling 2022 zijn geworden.
kanaries
Rene Bokhove
2 wit 92 punt
9 melanine zwart geel mozaik type 2 92 punt
41 Lizard geel schimmel gebroken cap 92 pnt

Rene Bokhove kampioen kanaries

Tonny Elferink kampioen tropen

Tropen
4 vogels met 92 punten
Tonny Elferink
64 Gould Amadine zwartkop groen paars
98 Bichonow
Jan Beuving
102 Caputzen wildkleur pop
Leo Even
60 Rijstvogel
Aangezien Tonny 2 vogels met 92 punten heeft gaat de medaille naar hem.
Cultuurvogels
Andre Nijhuis
121 Wilde kanarie wildkleur 93 pnt Medaille en bondskruis
Duiven
Leo Even
154 Rode Birma tortelduif 92 pnt

Leo Even kampioen duiven

Stam
Andre Nijhuis wilde kanarie wildkleur 396 punt
Derbys
Andre Nijhuis Rene Bokhove en Jan Beuving allen 92 pnt.
Wisselbeker
Voor de inzender met de hoogste score op zijn 5 beste vogels
Spannend Tonny heeft 455 pnt, Rene 457 pnt maar Andre 459 pnt 93, 2×92, 2×91

Andre Nijhuis kampioen cultuurvogels en de 5 vogels met de meeste
punten.

Uiteindelijk kunnen we spreken van een geslaagd seizoen met in ieder geval 1 nieuw lid die zich aangemeld heeft tijdens de tentoonstelling. 2 Personen houden een eventueel lidmaatschap nog in beraad.
Dus als voorzitter kijk ik positief uit naar het volgende kweekseizoen en verwacht weer de nodige ondersteuning van de leden aan het bestuur om er gezamenlijk weer een mooi jaar van te maken.
Met vriendelijke groet

Fons Nijland